Trevos svítidla odolávají vysokým teplotám a obstojí i v náročném výbušném prostředí

17.06.2022
Ostatní

Jak měříme a testujeme?

Tepelná zkouška – požadavkem této zkoušky je ověření, zda se žádná část svítidla včetně světelného zdroje nadměrně neohřeje na teplotu, která by mohla ovlivnit jeho bezpečnost. Povolené hodnoty a průběh zkoušky jsou stanoveny normou ČSN EN 60598-1.

  • Svítidlo se dle návodu výrobce zavěsí do prostředí bezprůvanového krytu s předepsanou teplotou okolí (přednostně 25°C), předepsaným napětím a uvede se do provozu.
  • Měření se provádí po dosažení ustáleného stavu, tj. když se teploty na jednotlivých částech svítidla nezmění za hodinu o více než ±1°C.

Nejvyšší testovaná teplota, kterou svítidlo vydrží je vždy uvedena a v popisu svítidel (katalogový list).

TrEx

 

 

FUTURA MAX